10 Dahilan para Itigil ang Paninigarilyo

Matagal nang nakikiusap ang maraming alagad ng medisina na itigil na ang paninigarilyo pagkat wala itong mabuting naidudulot sa katawan. Sa katunayan, isa ito sa mga pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng mga nakamamatay na sakit tulad ng kanser, sakit sa puso, karamdaman sa baga at paglala pa ng iba pang mga sakit.

Basahin ang mga paraan ng pagtigil sa paninigarilyo: Paano matitigil ang paninigarilyo?

Bagaman alam naman ng karamihan na ang isang pirasong sigarilyo ay siksik sa napakaraming uri ng nakalalasong kemikal, tila nahihirapan pa ring ihinto ng isang taong “adik sa yosi” ang kaniyang paninigarilyo. Upang madagdagan ang kaalaman at mas makumbinsing itigil na ang paninigarilyo, narito ang 10 rason na dapat ikonsidera sa pagdedesisyon.

1. Mabahong amoy sa katawan

Ang usok na lumalabas sa sigarilyo, gayun din ang usok na binubuga ng taong naninigarilyo, ay mayroong mabahong amoy na maaaring kumapit sa katawan ng tao. Ito ay hindi basta-bastang naalis ng simpleng paghuhugas o paglalagay ng pabango sa katawan sapagkat ang mga kemikal na taglay ng sigarilyo ay sadiyang makapit lalo na sa mga kasuotan ng nagsisigarilyo. Sino ba naman ang magnanais na makisalamuha sa taong mabaho ang amoy dahil sa sigarilyo?

2. Mabilis na pagtanda ng katawan

Ang paninigarilyo ay isang mahusay na paraan ng pagpapapasok ng mga free radical o mga kemikal na sumisira sa mga cells at nagpapabilis sa proseso ng pagtanda ng isang tao. Bilang resulta, madaling kumukulubot at humihina ang bawat cells sa katawan at mas napapadali din ang buhay.

3. Kawalan ng gana sa pakikipagtalik

Ang paninigarilyo din ay nakaaapekto sa gana ng pakikipagtalik ng parehong lalaki at babae. Sa mga lalaki, maaaring makaranas ng pananamlay sa kanyang ari (erectile dysfunction) at sa mga kababaihan naman ay nababawasan ang pamamasa (vaginal dryness) sa kaniyang puwerta.

4. Mas madaling pagkakahawa ng sakit

Isa sa mga pangunahing sanhi ng paghina ng resistensiya ng katawan ay ang paninigarilyo. Nababawasan kasi nang husto ang bilang ng mga cells na panlaban at depensa ng katawan laban sa mga impeksyon ng bacteria sa tuwing humihithit ng sigarilyo. At dahil dito, mas madaling mahahawaan ng sakit.

5. Madaling pagkapagod

Kapansinpansin sa mga taong malakas manigarilyo ang mas madaling pagkapagod o pagkakaroon ng mababang stamina sa tuwing nagtatrabaho, nag-eehersisyo, o gumagawa ng matitinding gawain. Mas madali silang hinihingal at mabilis ding mapagod ang mga kalamnan.

6. Mas mataas na posibilidad ng kanser

Isa rin sa mga tinuturong dahilan ng pagkakaroon ng kanser sa katawan, partikular na ang kanser sa baga, ay ang matagal na panahon ng paninigarilyo. Ang mga kemikal mula sa usok ng sigarilyo ay makaaapekto paglago at pagkilos ng mga cells sa katawan at maaring magdulot ng abnormalidad dito na hahantong sa sakit na kanser.

7. Malalalang sakit sa iba’t ibang bahagi ng katawan

Hindi na bago sa pandinig ang iba’t ibang mga sakit na naiuugnay sa matagal na panahon ng paninigarilyo. Kabilang dito ang mga nakamamatay na sakit sa puso, stroke, emphysema, COPD, at iba pa. Maaari ding palalain ng sigarilyo ang mga sakit gaya ng diabetes at altapresyon.

8. Paninilaw ng ngipin at mabahong hininga

Ang kemikal na tar mula sa usok ng sigarilyo ay maaring kumapit sa mga ngipin at magdulot ng pangungulay dito. Mangingitim din ang mga gilagid at mga labi dahil pa rin sa usok na hinihithit. Bukod pa rito, kumakapit din ang amoy ng mabahong usok bibig kung kaya’t bumabaho din ang hininga.

9. Kasamaan sa kalusugan ng pinagbubuntis

Masama ang epekto ng paninigarilyo lalo na sa mga nagbubuntis. Naapektohan kasi nito ang bata sa sinapupunan at maaring magdulot ng mga karamdaman sa kapanganakan o congenital disease.

10. Kasamaan sa kalusugan ng mga tao sa paligid

Ang usok na lumalabas sa dulot ng sigarilyo o sidestream smoke ay makasasama sa sinumang makalalanghap nito. Ang mga pamilya, mga kaibgan, kasamahan sa bahay at iba pang taong nakakasalamuha ay maaaring magkasakit dahil dito.