10 Kumainments para sa masigla at malakas na pamumuhay

Ngayong buwan ng Hulyo ang Pambansang Buwan ng Nutrisyon (National Nutrition Month). At kaugnay nito, inilunsad ng National Nutrition Council ang 10 Kumainments na makatutulong sa mas masiglang pamumuhay ng tao. Pangalagaan ang sarili sa pamamagitan ng pagkain ng sapat, tama, at nararapat na mga pagkain.

kumainments