Ang mga Panganib ng Paninigarilyo sa Ating Kalusugan

Sa kasalukuyang panahon, ang paninigarilyo ay isang pangkaraniwang ngunit kabaha-bahalang gawain na nagdudulot ng malulubha at masasamang epekto sa kalusugan ng lahat. At sa kabila ng mga paalala at kampanya na naglalayong ipabatid ang mga panganib nito, patuloy pa rin ang pagdami ng mga naninigarilyo sa Pilipinas.

Ayon sa World Health Organization (WHO), halos 16 milyon o 23.8% ng populasyon ng Pilipinas ang mga aktibong naninigarilyo. Ang mga datos ay nakababahala, lalo na’t ang paninigarilyo ay isa sa pangunahing sanhi ng maraming mga sakit, at maging ang maagang kamatayan sa bansa.

Mga Panganib sa Kalusugan Dahil sa Paninigarilyo

Mga Sakit sa Puso at Baga. Ang paninigarilyo ay isa sa pangunahing dahilan ng mga sakit sa puso at baga. Ito ay nagdudulot ng baradong mga daluyan ng dugo, na maaaring humantong sa atake sa puso, stroke, emphysema, at bronchitis.

Kanser. Ang paninigarilyo ay may direktang ugnayan sa iba’t ibang uri ng kanser, tulad ng kanser sa baga, bibig, lalamunan, at pantog. Sa katunayan, ang mga naninigarilyo ay may higit na malaking panganib na magkaroon ng kanser, kumpara sa mga hindi naninigarilyo.

Mga Sakit sa Bibig at Ngipin. Ang paninigarilyo ay nagdudulot din ng mga problema sa oral health, tulad ng sakit sa gilagid, pagkakaroon ng mabahong hininga, at pagkabulok ng ngipin.

Epekto sa Kalusugang Pangkaisipan. Hindi lamang pisikal na kalusugan ang naaapektuhan ng paninigarilyo, pati na rin ang kalusugang pangkaisipan. Ang nicotine, na matatagpuan sa sigarilyo, ay isang nakaka-adik na kemikal na nagdudulot ng dependence at nagiging sanhi ng stress at pagkabalisa kapag ito’y hindi naibigay sa katawan.

Ang Kaugnayan ng Paninigarilyo at Kamatayan

Sa Pilipinas, higit sa 100,000 katao ang namamatay bawat taon dahil sa mga sakit na kaugnay ng paninigarilyo. Ito ay ayon sa datos na mula sa Department of Health.

Ang mga kundisyong pangkalusugan na madalas humantong sa kamatayan ay ang mga sakit sa puso, kanser, at iba pang mga sakit sa baga.

Ang Vape o E-Cigarettes Bilang Pamalit sa Sigarilyo

Kahit na inirerekomenda ng iba ang pag-vape bilang isang pamalit sa paninigarilyo, marami pa rin itong dala na panganib sa kalusugan. Ang e-cigarettes o vape ay naglalaman din ng nicotine na nakakasama sa kalusugan at nagdudulot ng adiksyon. Ang ilang pag-aaral ay nagpapakita rin ng posibilidad ng pagkakaroon ng mga sakit sa baga, sakit sa puso, at iba pang karamdaman dahil sa pag-vape.

Ang paninigarilyo at pagve-vape ay isang mapanganib na gawain na may malawakang epekto sa kalusugan ng tao. Ito ay hindi lamang nagdudulot ng mga pisikal na karamdaman, ngunit nagdudulot rin ito ng pangmatagalang epekto sa ating kalusugan pangkaisipan. Ang mga bilang ng mga naninigarilyo at ang mga kamatayan na dulot nito sa Pilipinas ay isang malaking patunay na kinakailangan ng mas malawak at mabisang kampanya laban sa paninigarilyo.

Dapat tayong maging mulat sa mga panganib na dala ng paninigarilyo, hindi lamang para sa ating sariling kalusugan, kundi para na rin sa kalusugan ng ating pamilya at pamayanan. Ang bawat sigarilyong hindi natin sinisindihan ay isang hakbang patungo sa mas malusog at mas mahabang buhay.