Ang Wastong Paraan ng Paghuhugas ng Kamay

Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay

Ang paghuhugas ng kamay o handwashing ay isang gawaing pangkalusugan (health practice) at isang mahusay ng paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bacteria o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae (diarrhea), ubo’t sipon, trangkaso, at iba pa.

Kailan dapat maghugas ng kamay?

 • Ugaliing maghugas ng kamay:
 • Bago kumain ng umagahan, tanghalian, hapunan, o merienda
 • Bago magsipilyo o manigarilyo
 • Pagkatapos gamitin ang kasilyas o comfort room
 • Pagkatapos umubo sa kamay
 • Pagkatapos makipagtalik
 • Pagkatapos manggaling sa isang sitwasyon o lugar na maraming tao gaya ng pagsakay sa MRT, LRT o pagpunta sa mga shopping mall o ospital.
 • Kung ikaw ay nagtatrabaho as opsital, pagkatapos ng bawat engkwentro sa pasyente
 • Kung ikaw ay nagtatrahabo sa kainan o humahawak ka ng pagkain, siguraduhing maghuhas rin ng kamay bago humawak ng pagkain.

Paano ang tamang paraan ng paghuhugas ng kamay?

Image Source: www.prnewswire.com

 1. Basain ang kamay ng tubig mula sa gripo
 2. Sabunin ang palad ng kamay ng masinsinan
 3. Kuskusin ang mga kamay, maging ang kamao at mga gilid at gitna ng mga daliri
 4. Ikuskos rin ang mga dulo ng daliri sa palad ng kabilang kamay
 5. Banlawan ng mabuti ang kamay
 6. Punasan ang mga kamay ng paper towel o hand dryer

Maaari bang gamitin ang hand sanitizer sa paghugas ng kamay?

Oo pwedeng gamitin ang hand sanitizer ngunit dapat siguraduhing may 60% o higit pang alcohol ang bibilhang hand sanitizer. Dapat mabasa ng hand sanitizer ang ang buong kamay at kuskusin ito hanggang matuyo.