Ano ang average penis size ng mga lalaking Pinoy?

Q: Ano ang average penis size ng mga lalaking Pinoy?

A: Ang normal na laki ng ari ng kalalakihang Pilipino ay isa sa mga pinaka-popular na tanong sa Internet sa wikang Tagalog. Naiintindihan ko na maraming kalalakihan na interesadong malaman ito upang maihambing ang kanilang sariling ari.

Mahirap pag-aralan ang ‘average’ size. Paano mo nga naman ito susukatin? Kapag naman tinanong mo lang ang mga lalaki, baka iba ang kanilang isagot.

Basi sa pagtatala ng mga datos na nabanggit sa Internet, ang karaniwang haba ng ari ng mga Pinoy ay mula 5 hanggang 5.5 na pulgada (5-5.5 inches). Subalit kailangan pang mas mapag-aralan ito upang magkaron ng mas matibay na datos.

Sa mga nag-aaala tungkol sa itsura, laki, o haba ng kanilang mga ari, basahin ang artikulong ito sa Mediko.PH. Ang nakararami sa mga kalalakihan ay normal ang haba at laki ng ari, kaya’t huwag ma-insecure o mabahala.

.