Ano ang eksaminsyon para sa bulok na ngipin?

Kalimitan, sapat na ang pag-examine ng iyong dentista sa iyong mga ngipin gamit ang kanyang mga bakal na intrumento o mga ‘probe’ upang matukoy o matiyak ang pagkakaroon mo ng bulok na ngipin o tooth decay.

Subalit minsan, maaari rin siyang gumamit ng mga X-ray upang makita ang loob ng mga ngipin. Ang X-ray na ito ang karaniwang ginagawa sa klinika mismo, at ito’y isang pansandaliang eksaminasyon lamang.