Ano ang gamot sa bato sa apdo o gallstones?

Ang paggagamot sa pagkakaroon ng bato sa apdo ay maaaring hindi gamutin kung wala naman itong dinudulot na anumang sintomas na makaaapekto sa pang-araw-araw na gawain. Bagaman maaaring payuhan ng doktor na maging alerto sa mga posibleng pagsisimula ng mga sintomas sa mga darating na panahon.

Gayunpaman, sa oras na magsimula nang maramdamang ang mga pananakit dahil sa pagbabara o impeksyon na dulot ng mga namuong bato sa apdo, makabubuting agad na lumapit sa doktor upang magpagamot. Ang mga posibleng paggagamot sa ganitong kondisyon ay ang sumusunod:

  • Operasyon. Ang pagtatanggal sa mga nakabarang bato at sa mismong apdo ay bahagi ng cholecystectomy o ang operasyon para gamutin ang mga kaso ng pamumuo ng bato sa apdo. Ito ang pangunahing lunas para sa ganitong karamdaman. Ang pagtatanggal sa apdo ay ay hindi makaaapekto sa normal na paggana ng katawan at sa pagtunaw ng mga pagkain.
  • Pag-inom ng gamot. Maaaring resetahan ng gamot ang pasyenteng nakararanas ng mga sintomas upang matunaw ang mga namuong bato. Ang paggagamot na ito ay kadalasang nagtatagal ng ilang buwan hanggang ilang taon.