Ano ang gamot sa epilepsy?

Sa ngayon, halos 70 porsyento ng mga kaso ng sakit na epilepsy ay nagagamot na o gumaling na sa tulong ng anti-epileptic na gamot. Sa tulong nito, maaaring mapigil ang pagsisimula ng atake ng seisure o panginginig ng mga kalamnan. Minsan, maaari ding isabay ang gamot sa iba pang mga gamot upang mas maging epektibo. Bagaman ang mga gamot na ito ay maaaring may side effects na maidulot gaya ng sumusunod:

  • pagkapagod
  • pagkahilo
  • karagdagang timbang
  • pagiging marupok ng mga buto
  • problema sa pagsasalita
  • problema sa memorya

Upang mas maging epektibo ang paggagamot, maaaring sundin ang mga sumusunod na hakbang:

  • Gamitin ang gamot nang naaayon sa reseta ng doktor
  • Laging sumangguni sa doktor kung ninanais magpalit ng gamot.
  • Huwag titigil sa paggagamot hanggit hindi sinasabi ng doktor
  • Ipaalam kaagad sa doktor kung nakararanas ng mga side effects