Ano ang gamot sa Hepatitis A?

Sa ngayon, wala pang gamot na direktang makapagpapagaling sa impeksyon ng hepatitis sapagkat ito ay gumagaling naman ng kusa. Ang katawan ng tao ay may kakayahang pagalingin ang sarili mula sa impeksyon ng hepatitis virus sa paglipas ng panahon. Ang kailangan lamang gawin ay bantayan at maibsan ang mga sintomas na nararanasan. Narito ang ilang sa mga dapat gawin para maibsan ang mga sintomas na nararamdaman:

  • Tamang pahinga – Dahil ang sakit na hepatitis ay nakapagdudulot ng matinging pagkapagod, makatutulong ang sapat at mahabang pahinga.
  • Tuloy-tuloy na pagkain – Isa rin sa mga sintomas ng hepatits ay ang pagsusuka at pagliliyo, kung kaya makatutulong ang kauntian ngunit tuloy-tuloy na pagkain upang maiwasan ang pagkabusog na maaring maisuka.
  • Pagpahingahin ang atay. Bantayan ang mga iniinom na gamot at itigil na ang pag-inom ng alak.