Ano ang gamot sa Lung Cancer (Kanser sa Baga)?

Kung ang kanser sa baga ay nasuri agad sa simulang antas pa lamang (Stage I o II), maaaring tanggaling ang tumubong tumor sa baga sa pamagitan ng operasyon o surgery. Subalit sa malalang kaso na kung saan kumalat na ang kanser sa mga kulani o iba pang bahagi ng katawan, ang sakit ay hindi malulunasan ng operasyon lamang. Chemotherapy ang isinasagawa sa mga malalang kaso at kumalat nang cancer sa katawan. Ang chemotherapy ay maaring iniinom o tinuturok. Gayunpaman, kadalasan ay may masasamang epekto sa katawan ang pagpapasailalim sa chemotherapy. Maaari itong magdulot ng pagsusuka at pagkalagas ng buhok.

Pwede rin isa-ilalim sa radiotherapy ang pasyente na may lung cancer. Layun ng radiation na paliitin ang mga namuong tumor at pigilan ang pagkalat nito sa katawan.

Kaakibat ng sakit na kanser ay ang matinding pananakit na mararamdaman. Kaya naman, binibigyan din ng gamot na pain killers, gaya ng hydrocodone at morphine, ang mga pasyenteng may kanser sa baga.

Iba pang gamot sa lung cancer:

  • Targeted Therapy gamit ang monoclonal antibodies at tyrosine kinase inhibitors.
  • Laser Therapy at Photodynamic Therapy – gumagamit ng mga laser o ilaw upang patayin ang cancer cells na maaring bumara sa daluyan ng pag-hinga.
  • Electrocautery – kinukuryente hanggang masunog at mamatay ang tumor na nabuo.
  • Cryosurgery – pinapalamig hangang manigas at mamatay ang tumor