Ano ang gamot sa Osteoporosis?

Ang Osteoporosis ay isang kondisyon na progresibo at hindi maaaring mapigilan. Ngunit ito ay maaaring pabagalin sa pamamagitan ng pagkain ng masusustansya, at paginom ng gamot na may preskripsyon ng doktor. Marami ring paraan upang ito ay maiwasan.

Ano ang gamot para sa Osteoporosis?

Maraming gamot ang maaring inumin kung may osteoporosis. Ang mga gamot gaya ng Actonel, Binosto, Boniva, at Fosamax, na maaari din namang mabili na generic, ay makakatulong upang mapanumbalik ang kakulangang nutrisyon sa buto. Kinakailangan ang preskripsyon ng doktor para sa mga gamot na ito sapagkat maaaring magdulot ng ulcer kapag sumobra. Ini-rereseta din ang gamot na Reclast na itinuturok.

Para naman sa mga kababaihan na nakaranas ng menopause, kadalasang ini-reseta ang Evista. Kung mataas naman ang posibilidad ng pagkakaroon ng fracture, inirereseta ang Forteo. Ang sobrang paggamot ng mga ito ay maaaring magdulot ng blood clot, nausea at pagkahilo.

May iba naman na sumasailalim sa hormonal therapy upang mapunan ang kakulangan sa estrogen.