Ano ang gamot sa pananakit ng bayag?

Ang gamot sa pananakit sa bayag ay naka-depende sa anumang sanhi nito, subalit sa pangkalahatan ay narito ang mga hakbang na pwedeng gawin:

1. Kung masakit na masakit ang bayag, dalhin agad ito sa ospital upang masuri at matiyak na ito’y hindi isang emergency.

2. Kung ang pananakit ay hindi malala at pawala-wala, baka ang sanhi nito ay simple lang. Kung gayon, siguraduhing hindi mahigpit ang brief, sinturon, o pantalon. Kapag ang bayag ay nasasakal, ito’y maaaring magdulot ng pananakit. Subalit kung tuloy parin ito, magpatingin na sa doktor.

3. Maaaring uminom ng mga pain reliever gaya ng ibuprofen o paracetamol para mabawasan ang kirot, subalit ito ay panandalian lamang; kung ang sintomas ay hindi naaawat, ipatingin na ito sa doktor upang mabigyan ng angkop na gamot.

4. Paminsan, ang paglublob sa maligamgam na tubig ay nakakapagbigay-ginawa rin sa bayag.