Ano ang gamot sa pasmadong kamay at paa?

Q: Ano po ang gamot sa pasmadong kamay at paa?

A: Ang pasma ay isang sakit na walang eksaktong kahulugan sa kaalamang medikal, subalit ito’y maaaring kaugnay sa mga tinatawag na ‘occupational problems’ o mga karamdamang konektado sa trabaho. Narito ang ilang mga payo na pwedeng makatulong na maibsan ang sakit na dala ng pasma:

Pang-sandaliang gamot sa pasma

  1. Ipahinga ang apektadong bahagi ng katawan. Kapag nasosobrahan, pwedeng sumakit ang mga kamay at paa lalo na kung magdamag mo itong ginamit.
  2. Kung ito ay paga, pwedeng lagyan ng ‘hot compress’ upang maibsan ang sakit.
  3. Marahang hilutin ang apektadong bahagi. Pwedeng gumamit ng ‘massage oil’, ‘lana’, o iba pang pwedeng ipanghilot.
  4. Uminom ng pain reliver gaya ng Ibuprofen pero huwag masanay sa paggamit ng mga ganito.

Pang-matagalang gamot sa pasma:

  1. Huwag pwerashin ang mga kamay at paa. Kung maaari, magpahinga kahit sandali lang bago ituloy ang gawain.
  2. Isiping mabuti ang tamang galaw. Halimbawa, kung ikaw ay labandera, mas maganda kung binabago mo rin yung direksyon ng pagkuskos pati mga muscle na ginagamit mo upang ‘masalo’ ng ibang bahagi ng kamay at paa ang trabaho.
  3. Magpatingin sa doktor, physical therapist, o occupational therapist. Ipaliwanag sa kanila ang iyong mga ginagawa sa pang-araw-araw na buhay at ipakita ang apektadong bahagi ng katawan upang magkaron sila ng edeya kung anong pwedeng gawin lunas sa iyong nararamdaman.