Ano ang gamot sa paso (burns)?

Ang paggagamot sa paso o burns ay depende pa rin sa kung gaano kalala ang kaso. Ang mga paso na umaabot lamang sa una at ikalawang antas ay maaaring malunasan na sa bahay gamit ang ilang mga aprubadong gamot para dito. Maaari itong pahiran ng ointment na mabibiling over-the-counter, o kaya ay katas ng aloe vera. Ang mga pasong hindi malala ay kadalsang gumagaling na pagkalipas lamang ng ilang linggo. Ang malulubhang kaso ng paso na umaabot sa ikatlo at ikaapat na antas ay maaaring mangailangan naman ng mas matinding gamutan.

Ang mga gamot na maaaring ibigay, depende sa lala ng kaso ng paso, ay ang sumusunod:

  • Pain reliever. Maaaring bigyan ng gamot na kontra sa sakit ang pasyenteng napaso. Ang malalang pagkasunog ng balat ay tiyak na magdudulot ng matinding hapdi at pananakit.
  • Cream at ointment. May ilan ding gamot na pinapahid ang mahusay para sa paso. Ang mga ito ay kadalsang nabibili na over-the-counter sa mga butika.
  • Antibiotic. Maaari ding bigyan ng antibiotic ang pasyente kung ang paso niya ay malala at nagdulot ng bukas na sugat. Dapat alalahanin na may posibilidad ng impeksyon sa pagkakaroon ng bukas na sugat.

Pagkatapos ng paggagamot, maaaring kailanganin din isailalim sa therapy ang pasyente lalo na kung naapektohan ang kakayanan nito sa pagkilos. Mahalaga din na mapaliit ang epekto sa normal na pamumuhay ng pasyente gaya ng paghinga, pagsasalita, at paglalakad ng peklat na posibleng matamo mula matinding paso.