Ano ang gamot sa rayuma o arthritis?

Maraming paraan upang magamot at maibsan ang pananakit at pamamaga ng kasu-kasuan na dulot ng rayuma. Maaring ito ay sa paraan ng pag-inom ng gamot, tamang pahinga at ehersisyo, at kung minsan ay surgery o operasyon.

Ang mga gamot na nakatutulong na maibsan ang sintomas ng rayuma ay ang mga sumusunod:

  • Mga gamot na kontra-pamamaga at kontra-sakit gaya ng aspirin, ibuprofen at naproxen
  • Mga gamot na pinapahid sa bahaging apektado ng rayuma.
  • Mga gamot na narcotic na pangontra din ng pananakit

Mayroon ding mga malalakas na gamot na nakakatulong pigilin o pabagalin ang paglala ng rayuma gaya ng sumusunod

  • Plaquenil (dati’y gamot na ginagamit kontra malaria)
  • Methotrexate, Imuran at Cytoxan
  • Actemra, Cimzia, Kineret, Simponi, Enbrel, Humira, Remicade, Orencia at Rituxan
  • Azulfidine, Arava at Xeljanz

Nakatutulong ba ang pahinga at ehersisyo sa paggamot ng Rayuma?

Ang balanseng pagpapahinga at pageehersisyo ay mahalaga sa paggamot ng rayuma. Sa panahon na nagkakaroon ng pamamaga at pananakit, mas mainam na ipahinga ang mga kasu-kasuan. At kung humupa na ang nararamdamang pananakit, mas mabuting mag-ehersisyo upang maiwasan ang paninigas ng kasu-kasuan at mapanatiling malakas ang mga kalamnan.