Ano ang gamot sa sakit na Ebola?

Sa kasalukuyan, wala pang nadidiskubreng gamot laban sa Ebola, kaya ang ginagawa sa mga may sakit na ito ay ang pagsuporta sa pasyente (supportive therapy). Kabilang sa mga hakbang na gagawin:

  • Imomonitor at sisiguraduhing sapat ang tubig at sustansya sa katawan ng pasyente
  • Imomonitor at sisiguraduhing sapat ang dugo at presyon ng pasyente
  • Titiyakin na nabibigyan ng angkop na gamot kung may iba pang natukoy na pagkakasakit