Ano ang gamot sa Sore Eyes?

Walang gamot para sa sore eyes; ito’y hinihintay lang na kusang mawala. Ngunit maaaring maibsan ang hapdi, kirot, at pangangati sa pamamagitan ng paglagay ng “cold compress” sa mata. Tandaang bago dapat at malinis ang pamunas na gagamitin upang makasiguro hindi lumala ang kondisyon. Siguraduhin din agad labahan ang ginamit na pamunas upang hindi maikalat ang virus.