Ano ang gamot sa tigdas o measles?

Ang sagot ay wala, sapagkat ang tigdas ay isang self-limiting virus o virus na kusang nawawala. Sa madaling salita, kayang labanan ng katawan ang impeksyon ng measles at hindi ito kailangang alalayan ng gamot. Hindi epektibo ang mga antibiotics gaya ng Amoxicillin sa measles.

Sa kabila nito, may mga hakbang na maaaring gawin para mas maging komportable ang isang pasyente na may measles. Narito ang ilan sa mga hakbang na ito.

1. Para sa lagnat na mas mataas sa 38 degrees Celsius (kung sinukat sa kilikili), maaaring uminom ng Paracetamol (500 mg) isang beses kada anim na oras.

2. Uminom ng maraming tubig at iba pang likido upang hindi ma-dehydrate o maubusan ng tubig ang katawan. Tandaan, anumang kondisyon na may lagnat o anumang pagkakasakit ay pwedeng magdulot sa dehydration, na maaaring magpalala sa sakit. Para sa ubo’t sipon ang pag-inom ng mga medyo mainit na inumin o sopas ay nakakapag-bigay ginhawa.

3. Para naman sa ‘red eyes’ o mapulang mga mata, maaaring linisin ito ng cotton balls na may maligamgam na tubig. Huwag kamutin ang mata.

4. Dahil mabilis masilaw o sensitibo ang mga mata na may tigdas, lalo na sa umpisa, umiwas sa maliwanag na lugar. Gumamit ng mga kortina sa loob ng bahay.

5. Magpatingin sa doktor kung may mga komplikasyon o kakaibang sintomas, gaya ng hirap sa paghinga, pag-ubo ng dugo, mataas na mataas na lagnat (lagpas 40 degrees na higit sa 24 oras), pananakit ng tainga, at iba pa.

6. Umabsent muna sa trabaho o iskwelahan habang may tigdas upang hindi makahawa. Umiwas din sa mga bata o buntis lalo na sa mga hindi pa nabakunahan laban sa tigdas.