Ano ang gamot sa Typhoid Fever?

An sakit na Typhoid Fever ay malulunasan lamang sa pamamagitan ng malakas na uri ng antibiotic na makakapatay sa bacteria na Salmonella. Ang madalas na inirereseta ay Ciprofloxacin para sa mga pasyenteng hindi buntis, habang Ceftriaxone naman para sa mga nagbubuntis. Noon, ang madalas na binibigay ay chloramphenicol subalit sa kinalaunan ay nawalan na ito ng epekto sa mga bacteria. Para naman sa mga malalalang kaso, maaaring operahin at tanggalin ang gall bladder sapagkat dito nagpaparami ang salmonella. Mayroon na rin namang bakuna na naimbento para dito, ngunit ang epekto nito ay panandalian lamang.

Bukod sa antibiotics, ano pa ang maaaring gawin sa mga pasyenteng may Typhoid Fever?

Ang taong nakakaranas ng typhoid fever ay kinakailangang patuloy na uminom ng malinis na tubig upang maiwasan ang dehydration dahil sa pagtatae at lagnat. Kinakailangan din na palakasin ang katawan sa patuloy na pagkain ng mga prutas at gulay.