Ano ang mga dapat at hindi dapat gawin kung napaso o nasunog ang bahagi ng katawan?

Ang pagkakapaso o pagkasunog ng bahagi ng katawan ay isa sa mga hindi kanais-nais na aksidenteng maaaring maranasan ng sinuman. Ito ay kayang-kayang maiwasan kung may tamang pag-iingat sa sarili at sa mga lugar na pinupuntahan. Ngunit kung sakaling hindi na naiwasan ang aksidente at dumanas na nga ng pagkapaso, ano ang mga dapat at hindi dapat gawin upang matulungan ang sarili o kung sinuman na apektado ng insidente para mapabuti ang pakiramdam at hindi lumala ang kondisyon?

paso

Mga dapat gawin kung sakaling napaso o nasunog ang bahagi ng katawan.

 • Itigil ang patuloy na pagkasunog ng bahagi ng katawan sa pamamagitan ng pag-alis sa damit na nakapatong sa apektadong bahagi ng katawan at pagpapadaloy ng tubig dito.
 • Kung ang indibidwal ay patuloy na nababalot pa rin ng apoy, hayaang magpagulong gulong sa lupa ang pasyente, balutin ng makapal na kumot, o kaya naman ay buhusan ng tubig o iba pang paraan ng pagpatay sa apoy.
 • Mahalaga na mapababa ang temperatura sa pamamagitan ng pagpapadaloy ng malamig at patuloy na dumadaloy na tubig sa bahaging napaso o nasunog.
 • Kung ang pagkasunog ay dulot naman ng iritasyon mula sa matapang na kemikal, mahalaga na madaluyan din ng patuloy na umaagos na tubig.
 • Balutin muna ng malinis na tela o gasa ang bahagi na nalapnos ng sunog at agad na isugod sa pinakamalapit na pagamutan.

Mga hindi dapat gawin kung sakaling napaso o nasunog ang bahagi ng katawan.

 • Huwag sisimulang lagyan ng paunang lunas ang paso hanggat hindi naiaalis ang sarili sa panganib ng sunog.
 • Huwag basta-basta maglalagay ng kung anu-anong substansya sa paso gaya ng langis, toothpaste, bulak at iba pang substansya.
 • Huwag maglalagay ng yelo sa nalapnos na bahagi ng katawan sapagkat maaaring lumala lamang ang pinsala.
 • Huwag susubukang alisin ang nalapnos na balat o natutuklap na balat hanggat wala pang antibiotic na gamot.
 • Iwasang tapalan ng kung anu-anong bagay gaya ng tuwalya at bulak ang sugat sapagkat maaari itong pagmulan ng impeksyon
 • Huwag munang maglalagay ng gamot sa paso hanggat hindi pa natitignang mabuti ng doktor at hindi pa nalalaman kung anong gamot ang nararapat para sa kondisyon.