Ano ang mga sintomas na dulot ng kagat ng alupihan o alakdan?

Ang kagat ng alupihan o tusok ng alakdan ay maaaring magdulot ng ilang sintomas lalo na sa mga unang oras ng pagkakakagat. Iba-iba rin ang mga sintomas na maaring maranasan depende sa kung anong uri ng alupihan o alakdan ang nakakagat. Narito ang ilang sintomas:

 • Mainit na pakiramdam sa bahaging kinagatan
 • Pananakit sa bahaging kinagatan
 • Pamamanhin ng bahaging kinagatan pati na ang lugar na nakapaligid dito
 • Pamamaga ng bahaging kinagatan.

Sa mga malalalang kaso, ang mga sintomas na maaaring maranasan ay ang sumusunod:

 • Paninigas ng kalamnan na nakapalibot sa kinagatan
 • Lagnat
 • Pananakit ng ulo
 • Pagpapawis
 • Pagsusuka
 • Paglalaway
 • Altapresyon
 • Hindi mapakali

Kailan dapat magpatingin sa doktor?

Kung ang kagat ay nagdudulot ng matitinding sintomas, lalo na sa mga bata, makabubuting ipatingin na agad sa doktor.