Ano ang mga sintomas ng allergic rhinitis?

Ang histamine ay nagdudulot ng mga sintomas ng allergic rhinitis tulad ng:

 •     Pamamaga ng ilong
 •     Labis na sipon o uhog
 •     Pagbara ng ilong
 •     Pangangati ng ilong
 •     Labis na pag-bahing
 •     Pangangati ng lalamunan
 •     Pagluluha ng mga mata

Maaari din magbago o lumala ang mga sintomas depende sa panahon at kaganapan:

 • Para sa mga may allergy sa pollen, mas malala ang mga sintomas na nararamdaman sa panahon na mas laganap at namumukadkad ang mga bulaklak.
 • Ang mga kababaihan na nagdadalang tao ay may mas malalang reaksyon sa mga allergens.
 • Ang allergy ay maari namang humina kasabay ng pagtanda ng tao.
 • Sa panahon ng paglalagas ng mga alagang hayop, mas nagiging madalas at minsa’y mas malala ang sintomas sa taong may allergy sa balhibo