Ano ang mga sintomas ng amoebiasis?

Sinasabing 1 lamang sa bawat 10 tao na may impeksyon ng amoeba sa katawan ang nakakaranas ng mga sintomas at pagkakasakit ng amoebiasis. At ang pagkakaranas nito ay tinuturing na seryosong karamdaman. Ang taong may amoebiasis ay maaaring makaranas ng sumusunod na sintomas:

Kailan dapat magpatingin sa doktor?

Ang taong nakakaranas ng pagtatae na tumatagal at kung minsan ay may kasamang dugo ay dapat na magpatingin sa doktor. Ang tuloy-tuloy na pagtatae na dulot ng amoebiasis ay maaaring humantong sa matinding kawalan ng tubig sa katawan o dehydration at mag-sanhi ng kamatayan.