Ano ang mga sintomas ng anemia?

Dahil ang anemia ay nagdudulot sa kakulangan ng oxygen sa katawan, ang mga sintomas nito ay panghihina ng katawan, at ang mga sumusunod:

  • Pakiramdam na laging pagod
  • Pangangalos
  • Hapo o hirap sa paghinga
  • Pagiging matamlay o maputla
  • Hilo at pananakit ng ulo
  • Mabilis pulikatin ang mga binti
  • Hindi makatulog

Bukod sa mga sintomas na ito, maaaring may mga ibang sintomas, depende sa uri ng anemia. Halimbawa, sa iron-deficiency anemia, maaaring makaranas ng sore throat o parang may singaw sa bibig o lalamunan.

Tandaan, ang mga sintomas ng anemia ay nakadepende kung gaanong kalala ang kakulangan ng hemoglobin o red blood cell sa dugo. Kung hindi naman gaanong kalala ang anemia, maaaring walang maramdaman na sintomas, maliban sa pagiging mabilis mapagod.