Ano ang mga sintomas ng Bipolar Disorder?

Ang pangunahing sintomas ng bipolar disorder ay ang pagkakaroon ng pabago-bagong mood, mula sa matinding kagalakan ay bumabagsak sa depresyon.  Apektado din ang sigla, pag-iisip at kilos ng taong may bipolar disorder. Ang pagkakaranas ng bipolar disorder ay may dalawang bahagi: una ay ang sobrang kagalakan at kasabikan, at ang ikalawa ay depresyon.

Sa pagkakataong nasa mataas ang mood, ang indibidwal ay:

 • sobrang sigla
 • madaldal
 • Maliksi kumilos
 • hindi madaling antukin
 • mas mataas ang kumpyansa sa sarili
 • madaling maguluhan sa pag-iisip
 • madaling mainis

Sa pagkakataon naman na mababa ang mood o nakakaranas ng depresyon, ang indibidwal ay:

 • matinding kalungkutan
 • balisa at mababa ang kumpyansa
 • walang siglang kumilos
 • mas nais na mapag-isa
 • may pag-iisip ng pagpapakamatay
 • kawalan ng interes sa maraming bagay