Ano ang mga sintomas ng breast cancer o kanser sa suso?

Ang mga sintomas ng breast cancer ay konektado sa epekto ng kanser sa suso. Kabilang dito ang:

 • Pagkakaron ng bukol sa anumang bahagi ng suso
 • Pamamaga o paninigas ng anumang bahagi ng suso
 • Bukol o pamamaga sa may banding kilikili
 • Pagbabago sa hugis o anyo ng suso
 • Hindi pantay ang magkabilang suso
 • Pagbabago sa hugis ng utong; paglubog ng utong
 • Pamumula sa anumang bahagi ng suso
 • ‘Tulo’ na parang nana na lumalabas sa utong

Bukod dito, bilang isang cancer, may mga sintomas ang breast cancer na nakakaapekto sa buong katawan. Kabilang dito ang:

 • Pagbabawas ng timbang
 • Sinat o lagnat
 • Pangangalos at pakiramdam na laging pagod

Kalimitan, alin man sa mga sintomas na ito ay HINDI nangangahulugan ng pagkakaron ng kanser. Subalit mabuti na ang sigurado kaya kung meron ka ng anuman sa mga ito, magandang ipatingin kaagad sa doktor.