Ano ang mga sintomas ng dengue fever?

Iba’t iba ang presentasyon ng dengue fever; may parang trangkaso lang, meron ding mga malala. Karaniwan, heto ang mga sintomas:

  • Mataas na lagnat (higit 39 degrees)
  • Sakit ng ulo, pagliliyo, at pagsusuka
  • Sakit ng kalamnan
  • Sakit ng kasukasuan
  • Rashes na parang tigdas
  • Pagdududugo

Ang malalalang kondisyon ng dengue ay sadiyang nakaka-alarma sapagkat ito ay kadalasang may sintomas ng pagdurugo sa iba’t ibang bahagi ng katawan. Ang mga ito ay senyales ng hemorrhage o pagdurugo sa loob ng katawan. Narito ang mga sintomas ng malalang dengue:

Ang iba pang sintomas na nakaka-alarma ay ang sumusunod:

  • Pagod na pagod ang pakiramdam
  • Nahihirapang huminga.
  • Masakit na masakit ang tiyan

Kailan dapat magpatingin sa doktor?

Image Source: newsnetwork.mayoclinic.org

Kung ikaw o ang iyong kapamilya o mahal sa buhay ay nakakaranas ng mga sintomas na ating nabanggit, kaagad magpatingin sa doktor upang ma-examine at mabigyan ng nararapat na solusyon. Huwag mag-aksaya ng oras, ang matagumpay na gamutan sa sakit na dengue ay nakasalalay sa agad na paglapit sa mga pagamutan.