Ano ang mga sintomas ng Hepatitis C?

Ang pagkakaroon ng Hepatitis C ay kadalasang walang pinapakita o mararamdamang kahit na anong sintomas lalo na sa unang bahagi ng pagkakasakit nito.  Ngunit maaari rin naman na may lumabas na sintomas gaya ng sumusunod:

Mga karaniwang sintomas ng Hepatitis C

  • Kawalan ng ganang kumain
  • Pagiging matamlay o pagkakaron ng pakiramdam ng pagod
  • Pananakit ng mga kalamnan at kasu-kasuan
  • Paninilaw ng balat sa buong katawan
  • Pagkakaron ng ihi na kulay tsaa at iba pang pagbabago sa pag-ihi

Ang malalang kaso ng Hepatitis C ay maaari namang magdulot ng:

  • Biglaang paglaki ng tiyan
  • Biglaang paninilaw
  • Pagiiba ng pag-uugali, pagiging irritable o magagalitin
  • Pagiging pala-tulog o antukin, pagkalito

Kailan dapat magpatingin sa doktor?

Kung mayroon kang sintomas ng Hepatitis C, magpatingin na agad sa doktor. Anong klaseng doktor? Sa umpisa, kahit sa General Practioner o Family Doctor muna magpatingin. Maari ring lumapit sa isang ispesyalista sa tiyan at bituka o Gastroenterologist. Kailangan ang agarang aksyon upang maagapan ang posibleng pag-lala nito at anumang komplikasyon sa atay at sa katawan.