Ano ang mga sintomas ng kabag o gas pain?

Ano ang mga sintomas ng kabag o gas pain?

Ang mga sintomas ng kabag o gas pain ay ang mga sumusunod:

  • Paglabas ng hangin mula sa tiyan – pagdighay o pag-utot
  • Pananakit ng tiyan na makirot o parang tumutusok
  • Parang sinisikmura
  • Parang nalipasan ng gutom
  • Pakiramdam na busog, punong-puno, o masikip ang titan (bloating)