Ano ang mga sintomas ng kulugo o warts?

Ang pagkakaroon ng kulugo ay kadalasang walang pinaparamdam na sintomas sapagkat tangang ang panlabas na patong ng balat lamang ang maaari nitong maapektohan. Ang tanging naidudulot lamang ng kulugo sa tao ay ang di-kumportableng pakiramdam. Ang mga kulugo na tumutubo sa balat ay hindi nakaka-kanser, di-gaya ng mga kulugo na tumutubo sa ari na isang uri ng STD at maaaring humantong sa kanser.

Kailan dapat magpatingin sa doktor?

Kung ang kulugo ay tumubo sa bahaging nakatawan nakakapagdulot ng sobrang hindi kumprtable sa pakiramdam, o nakakasagabal na sa pag-araw-araw na gawain. Maaaring magpa-konsulta na sa isang dermatologis o doktor na spesyalista sa balat. Ang kulugo ay maaaring tanggalin.