Ano ang mga sintomas ng low blood o hypotension?

Ang pagbaba ng presyon ng dugo ay maaring magdulot ng ilang sintomas gaya ng sumusunod:

 • Pagkahilo
 • Pagkahimatay
 • Kawalan ng konsentrasyon
 • Panlalabo ng paningin
 • Pagliliyo
 • Pamumutla
 • Panlalamig ng balat
 • Hinihingal
 • Pagkapagod
 • Depresyon
 • Pagkauhaw

Kailan dapat magpatingin sa doktor?

Ang pagbaba ng presyon ng dugo ay kadalasang hindi naman seryoso at hindi rin lubusang nakakabahala, ‘di tulad ng altapresyon o pagtaas ng presyon ng dugo. Gayunpaman, maaaring dapat pa ring magpatingin sa doktor lalo na kung ang pagkahilo, pagkahimatay at iba pang mga sintomas ay madalas nararanasan.