Ano ang mga sintomas ng Mabahong Hininga?

Syempre, ang pangunahing sintomas ng mabahong hininga o bad breath ay ang mabahong amoy ng hininga. Ang amoy ay nakadepende sa kung anong sanhi nito. Maaaring matindi ang amoy at tumatagal, maaari namang panandalian lang, at maaari ring magpabalik-balik. Minsan, lalo na kung may impeksyon sa bibig, ay may pagsusugat sa mga gilagid.

Kailan dapat magpatingin sa doktor?

Kung may mabahong hininga, gawan agad ng paraan para ito ay mawawala. Maaaring lumapit sa doktor kung hindi sigurado sa dahilan ng pagkakaroon ng hindi kanais-nais na amoy. Kung may karamdaman sa bibig, makabubuting ipagamot ito kaagad.