Ano ang mga sintomas ng Mad Cow Disease?

Ang pagkakaranas sa mga sintomas ng sakit na Mad Cow Disease sa tao o variant Creutzfeldt-Jakob disease ay nahahati sa tatlong mga antas o stage. Tumatagal ng 10-30 na taon bago magsimulang maranasan ang mga sumusunod na sintomas ng sakit:

Stage I – Initial Stage

 • Hirap sa pagtulog o insomnia
 • Depresyon
 • Pagkalito
 • Pagbabago sa paguugali
 • Hirap sa pagmememorya
 • Madaling pagkakalimot

Stage II – Stage of Progression

 • Mabilis na pagkawala ng mga alaala, o pagiging makakalimutin
 • Biglaan o hindi makontrol na paninigas ng katawan
 • Panlalabo ng paningin
 • Panghihina ng mga kalamnan
 • Hirap sa pagsasalita

Stage III – Final Stage

 • Kawalan ng kakayahang mag-isip
 • Hindi na makakilos
 • Comatose
 • Pagkaparalisa
 • Kamatayan

Kailan dapat magpatingin sa doktor?

Mabuting magpatingin na kaagad sa oras na makitaan ng mga sintomas at senyales ng sakit. Maaaring mabigyan ng gamot o isailalim sa ilang mga therapy para mapabagal ang epekto ng sakit sa utak.