Ano ang mga sintomas ng Osteoporosis?

Kadalasan, ang pagkakaroon ng osteoporosis ay hindi agad natutukoy hanggang sa magkaroon lamang ng fracture sa buto. Ito’y sa kadahilanang halos walang senyales o sintomas ang nakikita o nararamdaman sa pagkakaroon ng kondisyong ito. Ngunit sa ilang kaso, maaaring malaman na may osteoporosis kung:

  • May pananakit sa likod o backache
  • Bahagyang pagbawas ng taas at pagsisimula ng pagiging kuba.
  • Fracture o pagkabali ng buto sa likod, kamay o baywang.

Kailan kinakailangang magpatingin sa doktor?

Maaring magpatingin sa doktor kung napapadalas ang pananakit ng buto sa likod. Ang pananakit na ito ay maaaring spinal compression fracture  na dulot ng osteoporosis. Anumang bali sa likod ay nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Kung sakaling mapansin ang pagnipis ng buto sa panga sa pagkakataong sumailalim sa X-ray sa ngipin, kinakailangan na ring magpatingin sa doktor.