Ano ang mga sintomas ng pagkabulag at panlalabo ng paningin?

Ang kawalan ng abilidad na makakita o hirap na makakita ang pangunahing sintomas na nararanasan ng lahat ng taong may kondisyon ng panlalabo ng paningin at pagkabulag. Ngunit bukod dito, maaaring may iba pang mga sintomas na maranasan na may kaugnayan sa sanhi ng panlalabo o pagkawala ng paningin. Kabilang dito ang pananakit ng mga mata, at madalas na pagtulo ng luha. Kung ang pasyente ay nabulag dahil sa katarata o impeksyon sa mata, maaaring ang itim na bilog sa mata ay matakpan ng maputing harang.

Kailan dapat magpatingin sa doktor?

Ang pagpapatingin sa doktor dahil sa nararanasang kondisyon sa mga mata ay maaaring agad na kailanganin lalo na kung nakaaapekto ito sa pang-araw-araw na gawain. Ang panlalabo o pagkawala nang tuluyan ng paningin ay maaaring ikonsulta sa opthalmologist, ang doktor na espesiyalista sa mata.