Ano ang mga sintomas ng pananakit ng leeg o stiff neck?

Ang pinakakaraniwang sintomas ng stiff neck ay ang pananakit sa leeg na maaaring may kasabay na pamamaga at pamumula. Dahil dito, hindi nakakakilos ng normal at makapag-trabaho. Sa mga seryosong kaso naman, maaaring bantayan ang sumusunod na sintomas:

  • Panghihina at pamamanhid ng mga braso at balikat
  • Tumitinding sakit sa paglipas ng oras
  • Hindi bumubuting pakiramdam
  • Pananakit ng leeg na higit na sa 2 linggo

Kung ang mga sintomas ng seryoson pananakit ng leeg ay nararanasan, mangyari lang na magpatingin agad sa doktor.

Kailan dapat magpatingin sa doktor?

Kailangan ang agarang pagpapatingin sa doktor kung ang sintomas na nararanasan ay tumagal na ng higit sa 2 linggo.  Dapat ay mabigyan ito ng agarang lunas sapagkat maaaring humantong sa permanenteng pagkaparalisa kung mapapabayaan.