Ano ang mga sintomas ng pananakit ng likod?

Ang mismong pananakit ng likod ay maituturing na sintomas ng ibang kondisyon sa katawan. Maaaring karamdaman na konektado sa buto sa likod, karamdaman sa mga kalamnan o kaya ay karamdaman sa mga nerves na konektado sa buto at kalamnan sa likod na bahagi ng katawan. Ang mga kadalasang nararanasan sa pagsakit ng likod ay ang sumusunod:

 • Pananakit ng likod mula sa patagal na pagkakaupo
 • Pasmadong kalamnan sa likod
 • Stiff neck
 • Pananakit ng likod dahil sa simpleng paglalakad o pagkilos
 • Pananakit ng likod kasabay ng pananakit ng hita
 • Pamamanhid ng kalamnan sa likod
 • Iritableng pakiramdam sa likod
 • Hindi mahanap ang kumportableng posisyon ng likod
 • Pananakit ng likod sa paggising sa umaga
 • Hirap sa pagtulog
 • Depresyon at pagkabalisa

Kailan dapat magpatingin sa doktor?

Kung ang pananakit ay nakaaapekto na sa pang-araw-araw na gawain, tumitindi ang kirot, o tumatagal na hindi nawawala kahit mabigyan ng paunang lunas, makabubuting ipatingin na ito sa doktor. Humingi ng payo kung paano maiibsan ang nararamdamang sakit. Kumunsulta agad sa duktor kung:

 • Ang sakit ay umabot na hanggang hita pababa sa inyong mga binti
 • May pamamanhid ng hita, paa, bahagi ng ari at puwitan
 • May pagkawala ng control sa pagdumi at pag-ihi
 • Ang pananakit ay dulot ng aksidente
 • Di na makakilos ng mabuti sa sobrang pananakit
 • Di gumiginhawa pagkatapos ng 2-3 linggo
 • May kaakibat na pananakit ng dibdib
 • Biglaang panghihina ng hita, paa at binti