Ano ang mga sintomas ng sakit na COPD?

Ang pagkakaranas sa mga sintomas ng sakit na COPD ay hindi agad lumalabas hanggat hindi ito nakapamiminsala ng malaki sa baga na habang tumatagal ay lumalala pa nang husto. Narito ang ilan sa mga sintomas na maaring maranasan sa pagkakaroon ng malalang kaso ng COPD.

 • Ubo na tumatagal ng 3 buwan o higit pa.
 • Hirap sa paghinga lalo na pagkatapos ng pagkikilos
 • Matundog na paghinga (wheezing)
 • Paninikip ng dibdib
 • Pagkakaroon ng plema sa umaga
 • Pabalik-balik na pag-ubo na may kasamang plema na maaring kulay dilaw, berde o walang kulay
 • Pag-aasul ng labi at mga kuko
 • Madalas na pagkakaroon ng impeksyon sa baga
 • Kawalan ng lakas sa pagkilos
 • Di inaasahang pagbawas ng timbang

Kailan dapat magpatingin sa doktor?

Kinakailangan ang agarang atensyong medikal sa oras na makaranas ng sumusunod:

 • Hindi makahinga
 • Matinding pananakit ng dibdib
 • Hirap sa paghinga na halos hindi na makapagsalita

Sa oras na madiagnose pa lang ng sakit na COPD, tiyakin na ang regular na pagpapatingin ng kondisyon sa pagamutan. Tandaan na ang sakit na ito progresibo kung hindi gagamutin. At kung mapapabayaan, ay maaaring humantong mas malalalang komplikasyon.