Ano ang mga sintomas ng mabilis na tibok ng puso o tachycardia?

Minsan, ang pagkakaroon ng tachycardia ay walang naidudulot na sintomas at natutukoy lamang kapag nagpatingin sa doktor. Ngunit ang mga kadalasang sintomas na maaaring idulot ng pagkakaroon ng tachycardia ay ang sumusunod:

  • Pagkahilo
  • Hirap sa paghinga
  • Mabilis na pulso
  • Pagkabog ng dibdib (palpitation)
  • Pananakit ng dibdib
  • Pagkahimatay

Kailan dapat magpatingin sa doktor?

Sa oras na maramdaman ang mga sintomas ng tachycardia gaya ng hirap sa paghinga, pagkabog at paninikip ng dibdib, lalo na kung ito ay tumagal na ng ilang minuto o higit sa isang oras, dapat ay agad nang magtungo sa doktor sapagkat maaari itong humantong sa atake sa puso. Makatutulong din ang regular na pagpapa-tingin sa doktor upang ma-monitor ang paggana ng puso nang maaagapan ang posibleng komplikasyon.