Ano ang mga sintomas ng ubo o cough?

Ang sintomas na mararanasan sa pagkakaroon ng ubo ay iba-iba depende sa kung ano ang sanhi nito. Narito ang ilan sa mga sintomas na kadalasang nararanasan:

  • Kung ang ubo ay dulot ng karaniwang impeksyon ng bacteria, virus, o yeast, ang ubo ay may kasabay na plema na maaari ding iba-iba ang kulay. Maaaring ito ay madilaw o di kaya naman ay maberde. Kadalasan din itong may kasabay na lagnat, sore throat, panlalamig, sakit ng ulo, at pagsusuka.
  • Kung ang ubo naman ay dulot ng mga bagay na nakakairita sa daluyan ng paghinga (halimbawa ay nabilaukan o nakalanghap ng alikabok) ang ubo ay magpapatuloy-tuloy at maaaring may kasabay na pagluluha hangga’t hindi naaalis ang dulot ng ubo.
  • Kung ang ubo naman ay dulot ng asthma, emphysema o bronchitis, ang nararanasang pag-ubo ay tuloy-tuloy at kadalasang walang kasamang plema. Magpapatuloy ito hanggat hindi nabibigyan ng gamot na inhalers na makakatulong paluwagin ang paghinga.
  • Kung ang ubo ay malala o dulot ng mga seryosong sakit gaya ng tuberculosis, pneumonia o lung cancer, maaaring ang ubo ay may kasamang malapot at makapit na plema na kadalasang may kahalong dugo.

Kailan dapat magpatingin sa doktor?

Ang karaniwang ubo ay hindi dapat ikabahala sapagkat maaari itong gumaling nga kusa. Ngunit kung ito at tumagal na at may kasabay na lagnat, makapit at na plema na ang kulay ay madilaw o maberde, at hirap na din sa paghinga, dapat nang kumonsulta sa doktor. Lalong dapat ipatingin ang ubo at ituring na emergency kung ito ay may kasamang dugo at hindi na makahinga.