Ano ang mga sintomas ng Ulcer sa sikmura?

Ang pagkakaroon ng ulcer ay maaaring hindi magpakita ng mga sintomas o anumang senyales sa pagsisimula nito. Ngunit kung ito ay lumala o mapabayaan, maaaring maranasan ang mga sumusunod na sintomas:

  • Pagkirot, o paghapdi ng sikmura mula sa itaas ng pusod hanggang sa dibdib.
  • Pabalik-balik na pananakit ng sikmura
  • Pagsusuka o paglilyo
  • Kabag
  • Kawalan ng gana sa pagkain
  • Pagkabawas ng timbang

Bukod sa mga ito, ang mga sintomas ay maari pang madagdagan sa mga malalalang kaso gaya ng sumusunod:

  • Pagsusuka na may kasamang dugo
  • Pagtatae na may kasamang dugo

Kailan dapat magpatingin sa doktor?

Maaaring magpatingin na sa doktor kung napapadalas ang mga sintomas na nararanasan at hindi na kayang maibsan ng mga iniinom na gamot. Mahalagang maagapan ang mga posibleng komplikasyon ng sakit na ito.