Ano ang scabies o kurikong?

Ano ang scabies o kurikong?

Ang scabies o kurikong y isang sakit sa balat na dulot ng Sarcoptes scabies, isang uri ng ‘mite’ o surot. Ang pangunahing sintomas ng scabies o kurikong ay pangangati, na dahil sa paghuhukay ng mga surot sa balat.

Saan nakukuha ang scabies o kurikong? Paano nahahawa nito?

Ang scabies o kurikong ay nahahahawa sa pamamagitan ng skin-to-skin contact o pagdidikit ng balat ng isang tao sa ibang tao na may kurikong. Maaari ding makuha ito mula sa mga gamit gaya ng mga damit ng tao na may scabies.