Ano ang sintomas ng Balisawsaw?

Ang mismong kondisyon ng balisawsaw ay tinuturing na sintomas ng ilang sakit na konektado sa pantog, bato o sa mga daluyan ng ihi. Kadalasan sa pagkakaroon ng balisawsaw, ang mga nararanasan ay ang sumusunod:

  • Madalas na pakiramdam na naiihi
  • Hindi maka-ihi
  • Pag-hapdi sa pag-ihi
  • Pag-kirot sa bandang pantog

Kailan dapat magpatingin sa doktor?

Magpatingin na agad kung ang mga sintomas na nararanasan ay tumagal na ng ilang araw. Maaaring ito ay nagpapahiwatig na ng ibang mas seryosong sakit na kailangan ng agarang lunas.