Ano ang sintomas ng pananakit ng bayag?

Ang pananakit ng bayag ay isang sintomas na mismo nito: ang pagkaranas ng pagkirot o pananakit. Subalit, depende sa sanhi nito, may mga kaibihan din sa presentasyon ng karamdaman:

  1. Kung ito’y luslos, maaaring makaranas ng pasumpong-sumpong na paglaki at pagliit ng bayag, sa kadahilanang minsan ay lumuluslos (o nalalaglag) ang isang bahagi ng bituka sa bayag. Ito’y pwedeng may kasamang kirot, pero pwede rin namang wala.
  2. Kung ito’y ‘testicular torsion’ o pagkakapulupot ng ugat ng itlog, may pananakit ng lubha, biglaan, at maaaring may kasamang pagbabago ng kulay ng bayag (hal. pangingitim).
  3. Kung ito naman ay impeksyon (epididymitis), gaya ng UTI o STD, pwdeng may kaakibat na pananakit o pagkirot habang umiihi, balisawsaw, nana na tumutulo sa lagusan ng ihi (urethra), mga kulani sa singit, o lagnat.

Kadalasan ay nangangailangan ng pagsusuri ng doktor upang matukoy ang mga sintomas sa nakapaloob o kaakibat ng pananakit ng bayag.