Ano ang gamot sa Atake sa Puso?

Kapag naramdaman ang mga nabanggit na sintomas, kaagad tumigil sa ginagawa, magpahinga, at magmadaling magpunta sa ospital upang masuri at mabigyan ng kaukulang gamot. Kung dati nang nagbanta ang atake sa puso, ihanda at inumin o ibabad sa ilalim ng dila ang gamot na naka-reseta para sa sakit sa dibdib (ito’y maaari lamang ireseta ng doktor kung napatunayan na ikaw ay may sakit sa puso).