Benepisyo ng pagbibigay ng dugo (blood donation)

Ayon sa Philippine Red Cross, tinatayang aabot sa 2500-3000 units ng dugo ang kinakailangan araw-araw para mapunan ang kabuuang pangangailangan ng bansa sa dugo. At upang mapunan ang pangangailangang ito, kakailanganin ang tulong ng mga malulusog na boluntaryo na may mabuting puso. Ang pagbibigay ng dugo ng isang blood donor ay maaaring makatutulong sa pagsalba ng buhay ng hanggang 3 tao.

Ngunit kasabay ng pagbibigay ng karagdagang buhay sa taong nangangailangan ng dugo, ang mga taong may mabubuting puso at naglakas loob na magbigay ng dugo ay may ilang mga benepisyong pangkalusugan din na maaaring matamasa.

1. Pagpapanatili ng kalusugan ng dugo at puso.

Hindi maikakaila na ang taong nakapagbigay ng dugo ay may mas malusog na puso. Sa pamamagitan kasi ng regular na pagbibigay ng dugo, nababawasan ang lapot ng dugo na maaaring makaapekto sa tibay ng mga ugat sa paglaon ng panahon. Dahil dito, mas mababa ang posibilidad ng pagkakaroon ng mga seryoso at nakamamatay na sakit gaya ng altapresyon, , pamumuo ng dugo at pagbabara sa mga ugat, atake sa puso, at stroke.

2. Mas maliit ang posibilidad ng pagkakaroon ng kanser.

Ang kabawasan sa panganib ng pagkakaroon ng kanser sa katawan dahil sa pagbibigay ng dugo ay maaaaring isisi sa nababawas na iron sa katawan sa tuwing nagbibigay ng dugo. Ang mineral na iron, bagaman mahalaga sa pangkabuoang kalusugan, ay maaari ding ituring na free radical. Ang mga free radical na siyang sumisira sa ilang cells sa katawan kung kaya’t tumatanda ang anyo ang siyang tinuturo ding dahilan ng pagsisimula ng sakit na kanser.

Mas mababa ang panganib ng pagkakaroon ng kanser sa baga, atay, bituka, at lalamunan sa mga taong regular na nagbibigay ng dugo.

3. Nakakabawas ng sobrang calories sa katawan.

Malaki ang mababawas sa timbang ng taong regular na nagbibigay ng kanyang dugo. Ayon sa pag-aaral na isinagawa sa University of California, ang pagbibigay ng 2 tasang dugo ay kayang makabawas ng hanggang 650 calories sa katawan.

4. Nakapagbibigay ng bagong blood analysis.

Ang pagdodonate ng dugo ay makapagbibigay din ng bago at libreng pag-aaral sa dugo (blood analysis). Sa pamamagitan nito, maaaring matukoy kung gaano kalusog ang pangangatawan at kaagad na matukoy kung may sakit na namumuo sa katawan.