Food Tips para sa Pag-aalaga sa kalusugan ng puso

Alam nating lahat na ang puso ang pinakamahalagang organ sa katawan ng tao. Ito kasi ang nagpapaikot ng dugo sa buong katawan upang mabigyan ng tuloy-tuloy na suplay ng oxygen ang bawat bahagi ng katawan. Laging tatandaan na kung tumigil ito sa pagtibok, tiyak ang agad na kamatayan. Dahil dito, marapat lamang na mapangalagaan at mapanatiling malakas at masigla ang puso.

Isa sa mahuhusay na paraan ng pangangalaga sa kalusugan ng puso ay ang pagpili at pagkontrol sa mga pagkaing kakainin. Narito ang ilang tips para dito:

1. Ang kabuuang dami ng taba o fats sa mga kinakain ay hindi dapat lumampas sa 30% ng kabuuang calories sa bawat araw.

2. Ang saturated fat mula sa mga matabang karne karne at mga malangis na pagkain ay hindi dapat lumampas sa 10% ng kabuuang calories sa bawat araw.

3. Ang polyunsaturated fat mula sa mga isda at mani ay hindi dapat lumampas sa 10% ng kabuuang calories sa bawat araw.

4. Ang dami ng cholesterol mula sa mga kinakain ay hindi dapat lumampas sa 300 mg sa bawat araw.

5. Ang carbohydrates, partikular ang mga complex carbohydrates, ay dapat bumuo sa 50% ng kabuuang calories sa bawat araw.

6. Ang nalalabing porsyento sa kabuuang calories na kailangan sa bawat araw ay dapat punuin ng protina.

7. Ang dami ng sodium sa mga kinakain ay hindi dapat lumapas sa 3,000 mg sa bawat araw.

8. Limitahan ang pagkonsumo ng alak sa 1 hanggang 2 ounces lamang sa bawat araw.

9. Ang kabuuang dami ng calories na dapat i-konsumo sa bawat araw ay nakadepende sa bigat ng bawat indibidwal.

10. Ang nutrisyon sa araw-araw ay dapat magmula sa iba’t ibang pagkain.

 

Dagdag na kaalaman: Kaibahan ng mabuti at masamang cholesterol sa katawan.