Adapalene

Kaalaman sa Gamot na Adapalene

Generic name: adapalene

Brand name: Differin, Klenzit-MS

Kailangan ba ng reseta?: Hindi

Para saan ang gamot na ito?

Ang gamot na adapalene ay inirereseta para gamutin ang matinding kondisyon ng pagtatagihawat. Tumutulong ito sa pagpapalit ng bago at malusog na balat at binabawasan din nito ang pagkakaroon ng mga blackhead.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Adapalene?

Ang adapalene ay karaniwang nakahanda bilang cream, gel, o lotion na pinangpapahid sa balat.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang adapalene ay ginagamit lamang sa apektadong balat.
 • Hugasan muna at patuyuin ang apektadong balat na lalagyan ng gamot. Hugasan din ang kamay na pinangpahid ng gamot.
 • Siguraduhing gagamitin ang gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Huwag titigil sa paggagamot hanggat hindi pinapayuhan ng doktor kahit pa bumuti na ang pakiramdam. Huwag din lalampas sa buong haba ng panahon ng paggagamot at huwag ding sosobra sa inirekomendang dami ng ipapahid na gamot.
 • Huwag gagamitin sa balat na nilalabasan ng likido.
 • Hanggat hindi sinasabi ng doktor, huwag din gagamitin sa mukha, kili-kili, at singit.
 • Huwag din tatakpan ng benda o gasa ang bahagi ng balat na pinahiran ng gamot hanggat hindi pinapayo ng doktor.
 • Itago sa katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-gamit ng Adapalene?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 

 • allergy sa adapalene at mga sangkap ng gamot na ito
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato at atay
 • may kondisyon ng eczema, sunburn, at tumor sa balat.
 • gumagamit ng iba pang gamot na nabibiling over-the-counter.

Ang pagkakaroon ng tagihawat ay hindi kadalasang dahil sa dumi. Maaaring makapagpalala lamang ng kondisyon ang sobrang paghuhugas ng balat. Iwasan din ang paggamit ng mga gamot na may alpha hydroxyl acid o glycolic acid kasabay ng paggamit ng gamot na ito.

Gamitin lamang ang adapalene nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na gagamitin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

 

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Nangangailangan ng masusing gabay mula sa mga doktor sa paggagamot nito sa mga kabataan lalo na sa mga batang ang edad ay 12 na taon o mas bata pa. Ito’y sapagkat mas sensitibo ang balat ng mga bata at maaaring magdulot ng ibang epekto. Huwag basta-bastang magbigay ng gamot sa mga kabataan hanggat hindi pinapayo ng doktor o pediatrician.

May side effects ba ang Adapalene?

Bagaman ang side effects mula sa paggamit ng gamot na adapalene ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng paggamit nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng paggamit ng adapalene:

 • paghapdi ng balat
 • panunuyo ng balat
 • pamamalat
 • pamumula

Kung mapasobra at hindi masunod ang tamang paggamit ng gamot na ito, maaring makaranas ng mas seryosong epekto sa katawan. Narito ang ilang sa mga epekto:

 • pamamantal, pamamaga, pangangati, at pamumula sa balat, hirap sa paghinga, at paninikip ng dibdib na sintomas ng allergy
 • butlig-butlig sa balat
 • matinding pamumula ng balat
 • pagbibitak-bitak ng balat

Agad na itigil ang paggamit ng gamot na ito sa oras na makaranas ng mga sintomas na nabanggit. Agad ding magpatingin sa doktor upang malaman ang mga susunod na hakbang.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-gamit ng Adapalene?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang paggamit ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.