Allopurinol

Kaalaman sa Gamot na Allopurinol

Generic name: allopurinol

Brand name: Trianol, Allurase, RiteMED Allopurinol, Lopric, Llanol, Zyloprim, Prinol, Loric, Purinase

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang gamot na allopurinol ay inirereseta para maiwasan at magamot ang sakit na gout, pagkakaroon ng bato o stones sa kidney at daluyan ng ihi. Tumutulong ito sa pagpapababa ng uric acid sa katawan.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Allopurinol?

Ang allopurinol ay maaaring nakahanda bilang iniinom na tableta o gamot na tinuturok.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang allopurinol ay kailangang inumin kasabay ng pagkain o kaya naman ay agad pagkatapos kumain.
 • Lunukin ng buo ang tableta, huwag hahatiin o dudurugin. Sabayan ng isang baso ng tubig.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw o mabasa. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata at agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Allopurinol?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa allopurinol
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato, at atay
 • diabetes
 • altapresyon
 • sakit sa puso
 • malalang kondisyon ng gout
 • sumasailalim sa chemotherapy
 • umiinom o gumagamit ng iba pang gamot

Dapat iwasan ang pag-inom ng alak sa buong haba ng panahon na naggagamot ng allopurinol. Dapat ding iwasan ang mga pagkain na maaaring makapagpagrabe sa kondisyon ng gout gaya ng dilis, sardinas, beer, mani, at mga pagkaing may mataas na calcium. Dapat namang uminom ng maraming tubig (8-10 baso ng tubig) sa bawat araw.

Ang gamot ay maaaring mapasa sa gatas ng ina. Iwasan ang pagpapasuso kung umiinom ng gamot na ito.

Gamitin lamang ang allopurinol  nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang pagpapainom ng allopurinol sa mga kabataan, lalo na sa mga menor de edad, ay nangangailangan ng masusing gabay mula sa doktor. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Allopurinol?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na allopurinol ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng allopurinol:

 • pagsusuka
 • pananakit ng kasukasuan
 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • pagdurugo sa ihi
 • pananakit sa panga, dibdib at braso
 • sore throat
 • pagpapasa sa balat

Sa oras na maranasan ang mga masamang epekto ng gamot, agad na itigil ang pag-inom nito at magtungo sa doktor upang matignan.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Allopurinol?

Kung sakaling mapasobra ang pag-inom ng gamot, maaring maranasan ang mga side effects na naunang nabanggit. Agad na pumunta sa pagamutan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot.