Aluminum Chloride

Kaalaman sa Gamot na Aluminum Chloride

Generic name: Aluminum chloride hexahydrate

Brand name: Driclor

Kailangan ba ng reseta?: Hindi

Para saan ang gamot na ito?

Ang aluminum chloride ay inirereseta para mabawasan ang sobrang pagpapawis sa balat.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Aluminum Chloride?

Ang aluminum chloride ay karaniwang nakahanda bilang cream o lotion na pinapahid lamang sa balat.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor o sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot.

  • Ang aluminum chloride ay ginagamit lamang sa balat na sobra ang pagpapawis.
  • Hugasan muna at patuyuin ang apektadong balat na lalagyan ng gamot. Hugasan din ang kamay na pinangpahid ng gamot.
  • Siguraduhing gagamitin ang gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Huwag titigil sa paggagamot hanggat hindi pinapayuhan ng doktor kahit pa bumuti na ang pakiramdam. Huwag din lalampas sa buong haba ng panahon ng paggagamot at huwag ding sosobra sa inirekomendang dami ng ipapahid na gamot.
  • Huwag din tatakpan ng benda o gasa ang bahagi ng balat na pinahiran ng gamot hanggat hindi pinapayo ng doktor.
  • Itago sa katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata.

Ano ang mga dapat tandaan sa paggamit ng Aluminum Chloride?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

  • allergy sa aluminum chloride
  • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
  • umiinom ng iba pang gamot

Ang gamot na ito ay maaaring magmantsa sa damit at magkaroon ng reaksyon sa mga metal. Iwasan ang pagkakadikit sa damit at pagsusuot ng metal na alahas kung gagamit ng gamot.

Gamitin lamang ang aluminum chloride nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na gagamitin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Huwag din hahayaang mapunta sa mata o malunok ang gamot. Kung sakaling mapunta sa mata, hugasan kaagad gamit ang umaagos na tubig. Magtungo naman sa doktor kung sakaling makalunok ng gamot.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang paggamit ng gamot na ito sa mga bata ay nangangailangan ng masusing gabay mula sa doktor. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Aluminum Chloride?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na aluminum chloride ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga maaaring epekto ng pag-inom ng aluminum chloride:

  • paghapdi at iritasyon sa balat
  • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy

Kaagad na itigil ang paggagamot at magtungo sa pagamutan sa oras na maranasan ang mga nabanggit na side effects.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang paggamit ng Aluminum Chloride?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.